Home » Download » T-Rack 3 Full Compressor + EQ

T-Rack 3 Full Compressor + EQ

DOWNLOAD 32bit

13154 Lượt tải

PASSWORDSHƯỚNG DẪN DOWNLOAD
T-Rack 3 Full Compressor + EQ

Bộ plugins hỗ trợ mix nhạc bao gồm:
T-RackS 3 Brickwall Limiter
T-RackS 3 Classic Clipper
T-RackS 3 Classic Compressor
T-RackS 3 Classic EQ
T-RackS 3 Classic Multiband Limiter
T-RackS 3 Linear Phase EQ
T-RackS 3 Metering
T-RackS 3 Opto Compressor
T-RackS 3 Program EQ 1A
T-RackS 3 Vintage Compressor 670
Keygen.

Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!

Comments (4)

Trả lời phản hồi cho Tô Giang Cancel reply