Home » Download » Plugins » AF. Lexicon Pantheon II

AF. Lexicon Pantheon II

DOWNLOAD

3144 Lượt tải

PASSWORDSHƯỚNG DẪN DOWNLOAD
AF. Lexicon Pantheon II

Một VST Plugin tạo hiệu ứng vang trong việc mix nhạc.

Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!