Passwords

Passwords giải nén mặc định cho tất cả các file tải về trên trang web là truongleo.com

Default passwords for all files download is truongleo.com

(Nếu không được các bạn thử nhập genius.vn nhé).