Trang chủ » T-Rack 3 Full Compressor + EQ

T-Rack 3 Full Compressor + EQ

DOWNLOAD 32bit

16217 Lượt tải

PASSWORDSHƯỚNG DẪN DOWNLOAD
T-Rack 3 Full Compressor + EQ

Bộ plugins hỗ trợ mix nhạc bao gồm:
T-RackS 3 Brickwall Limiter
T-RackS 3 Classic Clipper
T-RackS 3 Classic Compressor
T-RackS 3 Classic EQ
T-RackS 3 Classic Multiband Limiter
T-RackS 3 Linear Phase EQ
T-RackS 3 Metering
T-RackS 3 Opto Compressor
T-RackS 3 Program EQ 1A
T-RackS 3 Vintage Compressor 670
Keygen.

Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!

Comments (4)

  1. A ơi, nhờ a giúp dùm, e đang cần sample tank 2 để cài cho subase 5 mà tìm ko có. A có thể giúp e ko

Leave a Reply