Home » Download » Arts Acoustic Reverb VST 1.5

Arts Acoustic Reverb VST 1.5

DOWNLOAD

6120 Lượt tải

PASSWORDSHƯỚNG DẪN DOWNLOAD
Arts Acoustic Reverb VST

Một plugin thêm tiếng vang rất hay được sử dụng trong các phòng thu. Hỗ trợ Audition, Nuendo, Cubase…

Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!

Comments (3)

Gửi phản hồi