Trang chủ » Mix nhạc với Cool edit pro 2.1 (Full)

Mix nhạc với Cool edit pro 2.1 (Full)

Mix nhạc với Cool edit pro 2.1 (Full) - L3ose7en (Trường Leo)

Tất cả các link download công cụ cần thiết để làm theo video các bạn vào https://www.truongleo.com/download để tìm kiếm

Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!

Comments (1)

Leave a Reply