Home » Setup » Download Realtek High Definition Codec for Win 7 – 8 – 10

Download Realtek High Definition Codec for Win 7 – 8 – 10

DOWNLOAD 32Bit

330 Lượt tải
Passwords: truongleo.com

DOWNLOAD 64Bit

380 Lượt tải
Passwords: truongleo.com

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD
32bits Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver only (Executable file) R2.82 2017/7/26 176740k
64bits Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver only (Executable file) R2.82 2017/7/26 264424k
Author:

Thích hát hò, thu âm, mixing và vọc vạch đủ thứ. Có thể bạn không tin nhưng cái gì mình cũng biết chút ít đấy!